ویژگی های برجسته اسپاد

حسین رحمانی اصل
پیام مدیر

موسسه ورزشی درفش اسپاد زاگرس (پرچم سپاه نیرومند زاگرس ) از امروز آغاز به کار کرد . این موسسه با محوریت ساخت وتولید البسه ورزش رزمی ،برگزاری سمینار آموزشی ،برگزاری دوره مربیگری وداوری ،برگزاری مسابقات و صدور احکام ورزشی و تاسیس باشگاه فعالیت خود را آغاز نمود .

حسین رحمانی اصل
رویداد
بخش نامه
اعلانات

متن سربرگ خود را وارد کنید.